Wetenschap en Ethiek

In het voorjaar 2016 coördineert het Overlegcentrum voor Ethiek voor de elfde keer het project "Wetenschap en Ethiek".

Binnen dit kader krijgt elke faculteit, elk departement en elke onderzoeksgroep van de Associatie KU Leuven de kans om een activiteit te organiseren over een ethisch thema dat relevant is voor het eigen vakgebied.

Dat kan gaan om een interne discussie, een lezing of een debat voor studenten en docenten of voor een breed geïnteresseerd publiek.


      Kalender

      Meer